Iedere week komen we bij elkaar op zondag om met elkaar te zingen, bidden, te lezen uit de Bijbel en een toespraak daarover te horen. 
Met elkaar proberen we te luisteren naar wat God in de Bijbel tot ons wil zeggen. 
Van harte welkom! We starten de bijeenkomst om 12.00 uur.
© Inloophuis Elim 2024        Sitemap        Activiteiten        Contact
Inloophuis Elim is een initiatief van de Gereformeerde Gemeente Amersfoort